Top

SIA "TOPOPROJEKTS": Kadastrālā Uzmērīšana - Precīzi un Uzticami Mērniecības Pakalpojumi

Zemes kadastrālā uzmērīšana

(robežu uzmērīšana)

Zemes īpašumu robežu instrumentāla uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā vai jebkuriem citiem  mērķiem saskaņā ar MK noteikumiem.

Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana – robežu atjaunošana apvidū, uzmērīšana un saskaņošana ar pierobežniekiem ir viens no kadastrālās uzmērīšanas procesa posms. Robežvizūru nospraušana ar mietiņiem, kā arī marķēšana. Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai noteiktam tā  izvēlētam posmam.

Robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana – zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana kadastrālās uzmērīšanas procesā, izgatavotie plāni tiek reģistrēti Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā.

Plānu kamerālā pārzīmēšana – tā nepieciešama sadalot īpašumu, ja īpašums sastāv no vairākām atsevišķām zemes vienībām un ir attēlotas vienā plānā.

Situācijas plāna aktualizācija – nepieciešama pēc izmaiņām apvidū, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācija uz zemesgabala.

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija – tiek veikts gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums apvidū vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana – platību atmežo, ja tas nepieciešams: būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei.

Atmežojamās meža zemes platības nospraušana apvidū – nospraudīsim apvidū atmežotās platības punktus un tos atzīmējam ar mietiņiem.

Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana un plāna sagatavošana – ja vēlas iznomāt daļu no zemes gabala

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un to, kā mēs varam būt noderīgi Jūsu projektam.