Mūsu darbi

 • Liepāja, Jaunā Ostmala –ceļa asu izspraušana un ielas segumu izpilduzmērījumi.
  Pasūtītājs – SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”
 • Bārtas pagasts, „Krūtes Zundi” – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 35ha
  Pasūtītājs – SIA „CTB karjeri”
 • Liepāja, Dūņu iela 8 – būvasu izspraušana
  Pasūtītājs – SIA „Vega 1”
 • Liepājas 6. vidusskola – topogrāfiskā plāna izstrāde
  Pasūtītājs – SIA „V projekts”
 • Liepājas olimpiskais centrs – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
  Liepājas 5. vidusskola – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
  Pasūtītājs – SIA „UPB NAMS”
 • Medzes pagasts, Kapsēdes centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 20ha
  Pasūtītājs – Medzes pagasta padome
 • Gudenieku pagasts, Gudenieku centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 10ha
  Pasūtītājs – Gudenieku pagasta padome
 • Rubas pagasts, Rubas centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 23ha
  Pasūtītājs – Rubas pagasta padome
 • Alūksnes rajons, „Lejupes” – karjera uzmērīšana un ieguves ģeometrisko tilpuma aprēķini
  Valmieras rajons, „Unguriņi” – karjera uzmērīšana un ieguves ģeometrisko tilpuma aprēķini
  Pasūtītājs – AS „Latvijas Valsts meži”
 • Liepāja, Promināde – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
  Liepāja, Klaipēdas iela (1. kārta) – ceļa asu izspraušana un ielas seguma izpilduzmērījumi
  Pasūtītājs – SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”