Kontakti

SIA “Topoprojekts”
PVN/REĢ. Nr. LV42103041630
Biroja adrese: Ukstiņa iela 8, Liepāja, LV-3400

Tālrunis/fakss: 63483194
Mob.tel.: 26340005, 29676607
E-pasts: info@topoprojekts.lv
Web: www.topoprojekts.lv

Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/S „Swedbank”

Kods: HABALV22

Norēķinu konts: LV73HABA0551034179854