– Virszemes un apakšzemes apvidus objektu uzmērīšana un topogrāfisko plānu saskaņošana;
– 2D un 3D topogrāfisko plānu izgatavošana.
Mērogi: 1:250 1:500 1:1000 1:2000

Termiņi topogrāfiskā plāna izgatavošanai:

Pasūtījuma izpildes ilgums atkarīgs no objekta apjoma, atrašanās vietas, specifikas un saskaņojumu veikšanas attiecīgajās iestādēs.

Topogrāfisko uzmērīšanu veic, lai varētu projektēt dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, ēku un citu infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī zemes ierīcības projektu izstrādei.

Nepieciešamie dokumenti:

zemes vienības robežplāns vai skice, kurā attēlota uzmērāmā teritorija.

Lai uzzinātu Jūsu objekta topogrāfijas (topogrāfiskās uzmērīšanas) izmaksas, dodieties uz sadaļu Kontakti, kur minot nepieciešamo pakalpojuma veidu un, aprakstot objekta atrašanās vietu, apjomu un specifikāciju, mēs Jūs informēsim par objekta topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksām.