Liepāja, Jaunā Ostmala –ceļa asu izspraušana un ielas segumu izpilduzmērījumi.
Pasūtītājs – SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”
Bārtas pagasts, „Krūtes Zundi” – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 35ha
Pasūtītājs – SIA „CTB karjeri”
Liepāja, Dūņu iela 8 – būvasu izspraušana
Pasūtītājs – SIA „Vega 1”
Liepājas 6. vidusskola – topogrāfiskā plāna izstrāde
Pasūtītājs – SIA „V projekts”
Liepājas olimpiskais centrs – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
Liepājas 5. vidusskola – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
Pasūtītājs – SIA „UPB NAMS”
Medzes pagasts, Kapsēdes centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 20ha
Pasūtītājs – Medzes pagasta padome
Gudenieku pagasts, Gudenieku centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 10ha
Pasūtītājs – Gudenieku pagasta padome
Rubas pagasts, Rubas centrs – topogrāfiskā plāna izstrāde, apjoms ~ 23ha
Pasūtītājs – Rubas pagasta padome
Alūksnes rajons, „Lejupes” – karjera uzmērīšana un ieguves ģeometrisko tilpuma aprēķini
Valmieras rajons, „Unguriņi” – karjera uzmērīšana un ieguves ģeometrisko tilpuma aprēķini
Pasūtītājs – AS „Latvijas Valsts meži”
Liepāja, Promināde – kompleksā izpilduzmērījumu shēma
Liepāja, Klaipēdas iela (1. kārta) – ceļa asu izspraušana un ielas seguma izpilduzmērījumi
Pasūtītājs – SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”