Ģeodēziskie darbi

Izpilduzmērījumi

Inženierkomunikāciju nospraušana un uzmērīšana.
Izpildshēmu izgatavošana apakšzemes un virszemes komunikācijām:

  • Ūdensapgādei;
  • Siltumapgādei;
  • Kanalizācijai;
  • Gāzes vadiem;
  • Elektrības kabeļiem
  • Ceļu būves objektos

Pasūtījuma izpildes ilgums atkarīgs no objekta apjoma, atrašanās vietas, specifikas un saskaņojumu veikšanas attiecīgajās iestādēs.

Inženierģēodēziskie darbi

 

  • Būvasu nospraušana apvidū pēc projekta, būvasu nospraušanas aktu izgatavošana
  • Ēkas pamatu pārbaude, mērījumu veikšana ēku nodošanai ekspluatācijā
  • Inženierbūvju deformācijas kontrole (monitorings)
  • Nivelēšanas darbi

 

Lai uzzinātu Jūsu objekta uzmērīšanas izmaksas, dodieties uz sadaļu Kontakti, kur minot nepieciešamo pakalpojuma veidu un, aprakstot objekta atrašanās vietu, apjomu un specifikāciju, mēs Jūs informēsim par objekta uzmērīšanas izmaksām