Top

ADTI uzturēšana

klientiem - grobiņas novads

ADTI uzturēšana

Informācijas pieprasīšana no datu bāzes
 • Informācijas pieprasīšanai lūgums sūtīt info uz e-pastu info@topoprojekts.lv. Informācijas pieprasījumam obligāti pievienojams digitālais fails, kurā norādīts uzmērāmais objekts.Datu reģistrēšana datu bāzē
 • Datu reģistrācijai lūgums izmantot standarta veidlapu (Veidlapa) un sūtīt to uz e-pastu info@topoprojekts.lv.

 • Pēc saņemto datu pārbaudes, reģistrētais darbs tiek apliecināts nevis ar spiedogu, bet ar īpaša parauga rakstlaukumu, kas tiek ievietots attiecīgajā plānā. Katram darbam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs, kura autentiskuma kontroli veic attiecīgā pašvaldība.Topogrāfiskā plāna skaņojumi:
 • Grobiņas pilsētā pirms reģistrēšanas ir jābūt saskaņotam ar A/S ”Sadales tīkls” ; SIA”Lattelecom” ; SIA”Ostkom” ; A/S”Latvijas gāze” ; SIA”Grobiņas siltums”.

 • Grobiņas novada teritorijā pirms reģistrēšanas ir jābūt saskaņotam ar A/S ”Sadales tīkls” ; SIA”Lattelecom” ; A/S”Latvijas gāze” ; ZMNI (meliorācija).Papildus pieprasījumam par topogrāfiskā plāna pārbaudi nepieciešams iesniegt:
 • plānā iekļautu tabulu, kurā kopā ar inženierkomunikāciju saskaņojumiem ir atzīme par VZD saskaņojuma faktu;

 • oriģinālo VZD parakstīto plānu (*.edoc).Ja Jūs pārbaudei iesūtat izpildmērījumu, kurā attēlota kadastra informācija un tā ir saskaņota VZD, pieprasījuma veidlapai pielikumā nepieciešams pievienot:
 • plānu ar atsauci piezīmēs par VZD saskaņojuma faktu;

 • oriģinālo VZD elektroniski parakstīto plānu (*.edoc).Apmaksas noteikumi:
 • Kad būs veikta iesūtītā darba pārbaude un darbā būs ievietots Topoprojekts (rakstlaukuma paraugs), Jums tiks nosūtīts avansa rēķins un tikai pēc rēķina apmaksas mēs reģistrēsim darbu pašvaldības datubāzē.Klientu ievērībai:
 • Ja izpilduzmērījumā vai topogrāfiskajā plānā, kas ir noformēts kā viens pasūtījums (digitālā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija un viens pasūtījuma nosaukums), attālums starp mērījuma datiem pārsniedz 100 m, tad attiecīgais darbs tiek sadalīts vairākos (atsevišķa tāme un reģistrācijas numurs).

 • Grobiņas novads ADTI (Saistošie noteikumi.)un (Cenrādis)

 • MK jaunie noteikumi (Jauni MK Noteikumi ADTI)Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un to, kā mēs varam būt noderīgi Jūsu projektam.