SIA „Topoprojekts” reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 2007. gada 3.aprīlī.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

Zemes kadastrālā uzmērīšana
Topogrāfiskā uzmērīšana
Zemes ierīcības projektu izstrāde
Ģeodēziskie darbi
Uzmērīšanas darbi tiek veikti pielietojot tādus pasaulē atzītus mērinstrumentus kā „Leica” un „Trimble”.

Plānu izgatavošana tiek veikta pielietojot MicroStation (dgn) un AutoCad (dwg) programmatūras.

Visi darbi tiek izpildīti saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem un Valsts zemes dienesta noteiktajiem standartiem un prasībām.

Mūsu veiksmīgas darbības un attīstības pamats ir:

darbus veikt ar augstu atbildības sajūtu;
nodrošināt augstu kvalitāti;
veidot elastīgu cenu politiku;
iekļauties noteiktos termiņos;
sadarboties ar veiksmīgiem partneriem.