Topogrāfiskā uzmērīšana

  • Topogrāfiskā uzmērīšana, plānu izgatavošana un to saskaņošana
  • Situācijas uzmērīšana
  • Mērogi – 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000

Kadastrālā uzmērīšana

  • Zemes robežu atjaunošana dabā
  • Zemes gabalu robežu uzmērīšana un plānu izgatavošana
  • Nomas plānu izgatavošana

Zemes ierīcība

  • Zemes ierīcības projektu izstrādāšana un to saskaņošana
  • Īpašumu dalīšana un apvienošana
<

SIA "TOPOPROJEKTSi" ir saņēmusi de minimis atbalstu projekta „GeoTOPO sistēmas izstrādes un ieviešanas plānošana” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām SIA "MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS", SIA "TOPO DATI", SIA "ĢEODATI" un SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS". Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).